Katef
הילל יפה פעיל

כתף קפואה ADHESIVE CAPSULITIS

כתף קפואה הוא מצב המאופיין בכאב המלווה בהגבלה בתנועות כתף. כ- 2% מהאוכלוסיה, צפויים לחוות מצב זה במהלך חייהם. השכיחות גבוהה יותר בגילאים 40- 65. כתף קפואה שכיחה יותר בחולים סכרתיים (פי 40 משאר האוכלוסיה), וכן חולים עם בעיות בבלוטת התריס, מחלת פרקינגסון ובעיות לב. אין השפעה של מין, תעסוקה או גפה דומיננטית.
הסיבות לכתף קפואה אינן ברורות דיין, לעתים מדובר בבעיה ראשונית ללא ארוע מקדים, ולעתים מופיע משנית לחבלה או ניתוח שעבר החולה.
צילומי כתף, אולטרסאונד MRI ימצאו תקינים, אך לעתים נעזר באילו  לשלול מחלות אחרות בכתף. בבדיקת מפוי עצמות נמצא בד"כ קליטה עמומה מוגברת במפרק הכתף. 

אנו מבחינים ב-3 שלבים:
- שלב ההקפאה, מופיע כאב שמחמיר עם הזמן, וכאב מחמיר בקצה טווח התנועה, ומגביל  את 
תנועות  הכתף בהרמת יד ובתנועות סיבוב.
-שלב הקיפאון: קיימת הטבה איטית בכאב אך הגבלת התנועה מקסימלית.
- שלב הרזולוציה: בשלב זה יש חזרה הדרגתית לתנועות מלאות בד"כ בשילוב תרגילי פיזיותרפיה.

טיפולים - כתף קפואה בד"כ משתפרת בעצמה וזה יכול להמשך עד שנתיים שלוש מיום תחילת הכאב.
בשלב ראשון המטרה לשלוט בכאב, כולל כדורים נוגדי דלקת או כדורים לכאבים. פיזיותרפיה כוללת פעולות לשליטה בכאב, ולשימור טווחי תנועה קיימים. לעתים יש צורך בבלוקים עצביים המאלחשים הכאב לתקופה ממושכת.
בד"כ טיפול פיזיותרפי אגרסיבי יותר לשיפור טווחי תנועה, ינתן רק בשלב הקפאון בו הכאבים פוחתים באופן משמעותי.
טיפול ניתוחי - כולל מניפולציה של הכתף, ושחרור הדבקויות
ארתרוסקופי, יבוצע בד"כ בשלב הרזולוציה במידה וטיפול אחר לא עוזר בתקופה ממושכת.   

דרונט בניית אתרים